Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tradiții locale

Prima negee din Țara Almajului

Are loc la Sfântul Gheorghe, la Moceriș. Pentru almăjeni, ziua aceasta începea cu chicirea casei și a ușilor de acces a vitelor cu crengi cu frunzulițe fragede de fag (care au un gust ușor acrișor!)
și tragerea/ruperea colacului în formă de inel, împodobit cu frunze de leuștean legate cu ață de păr de culoare roșie, de către două cete de copii situate de o parte și de alta a unei vite, cu dialogul: cucu – răscucu!

Câștigătorii erau cei care rămâneau cu o parte cât mai mare a colacului în mână! Această sărbătoare, cu amprente de viață pastorală, este dublată și de prima nedee din Țara Almăjului, cea de la Moceriș. Cum se desfășurau nedeile odinioară în Almăj, cum se organizau, care erau participanții, dar și cum se încheia evenimentul, ne putem imagina pe baza unui scurt articol de ziar din 1912, pe care îl redăm în continuare:
Mulţămită publică
Corul bisericesc gr.-or. român din Moceriş, au aranjat cu ocaziunea rugii, la sf. Gheorghe,
petrecere împreunată cu dans şi cântări poporale aşa, că venitul curat a fost destinat pentru diferite
scopuri nobile şi culturale: abonarea ziarului „Românul” pe seama cor.-bis., reînoirea şi cumpărarea
unor cărţi bis. precum şi cumpărarea unei flamure pe seama c. bis. gr.-or.r.
Cu această ocaziune au binevoit a ne ajutora următorii domni:
Dr. Ioan Sârbu, adm. ppesc Rudăria,
Mihail Ottonoga, comerciant loco,
Lucian Dancia, codren. loco, câte 4 cor.;
Iosif Terba, prim-codrean Socodor, 3 cor.;
Ioan Novacovici, comerciant, preşed. com. par., loco,
George Câmpian, argăsitor Dalboşeţ.
Tr. Calbaza, econom loco, câte 2 cor.;
Dionizie Negru, codrean Rujeni, 1,70 fil.;
Filip Grozav, croitor loco, 1,80 fil.;
Mihai Negru, econom loco, 1,50 fil.;
Gligorie Cărăba, econom Dalboşeţ,
Nicolae Bădin, teolog loco,
Gheorghe Uscatu, econom Dalboşeţ,
N. Verna, econom în Lăpuşnic,
Nistor Iarcu, Nicolae Cărăba, economi Dalboşeţ, câte 1 coroană;
N. N., învăţătoare, Lăpuşnic,
Ioan C. Gherman, ec. Dalboşeţ,
Iosif Brisca, Iosif Dragoescu, economi, câte 50 fil.,
N. Epure, econom, loco 40 fil.,
Ioan Negru, Vichentie Fuicu, economi, loco, 30 fil.,
Victor Bădin, calfă-argasitor,
Ioan Iana, Ioan Terba, Antoniu Chirilă, Ioachim Bihoiu, Iosif Radomir, Iosif Jurescu, Gheorghe
Popistaş, Nistor Bacilă, Sofia Calbază, Nicolae Grecu, Vinu Iancuţa, Lazar Negru, Dumitru Negru,
Iosif Grozav, Vasilie Stana, Moise Novac, Irimia Toldeu, Nistor Bita, Ștefan Stoinel, Nicolae
Badescu, Efta Negru, Ilia Negru, Miloia Cucu, Ilie Iancuţa, Gheorghe Derlean, Nicolai Becia, Iosif
Novac, Pavel Cucu, Iosif Epure, Stefan Şain, David Jura, Iosif Cucu, Baun Iana, Baun Pleştici, Ilie
Busa, economi, fieştecare câte 20 fil.,
Pavel Cărăba, 40 fil.,
Ioan Plestici, 70 fil.,
Achilă Ghera, econom Lăpuşnic, 5 cor.
Intrate au fost 103,4 fil. Venit curat a rămas 57,48 fileri, care sumă conform destinaţiunei se
păstrează la casarul corului bisericesc.
Venim şi pe această cale a duce tuturor sprijinitorilor sincerile noastre mulţumiri.
Moceriş, în 28 aprilie 1912
Cu deosebită stimă:
Vichentie Negru, Nicolae Bădin,
casarul cor. bis. teol., conduc., cor. bis.
Publicat în ziarul Românul, Anul II, Arad, Joi 17/30 Mai 1912, N.rul 107

Ultima actualizare: 13:54 | 16.05.2024

Sari la conținut