PRIMARIA COMUNEI LAPUSNICU MARE

Judetul Caras-Severin

COMUNICATE DE PRESA - detalii Anunt privind decizia etapei de incadrare

» Inapoi Anunt privind decizia etapei de incadrare 16.09.2021 08:37 COMUNA LAPUSNICU MARE NR.2821/06.09.2021 COMUNA LAPUSNICU MARE titular al proiectului ,,Extindere retea de canalizare si racorduri la canalizare existenta, localitatea Lapusnicu Mare", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Extindere retea de canalizare si racorduri la canalizare existenta, localitatea Lapusnicu Mare”, propus a fi amplasat in comuna Lapusnicu Mare, sat Lapusnicu Mare, extravilan si intravilan Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin din Resita, str. Petru Maior, nr.73, in zilele de Iuni -joi, intre ore le 08:00 -15:00 si vineri, intre orele 08.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmcs.anpm.ro/ . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.