PRIMARIA COMUNEI LAPUSNICU MARE

Judetul Caras-Severin

ANGAJARI > Anunt concurs

» Inapoi

Anunt concurs

Conditiile de participare la concurs: Conditii generale: (conform prevederilor H.G. nr. 286/2011) Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii: a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; d) are capacitate deplina de exercitiu; e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. Conditii specifice: Pentru functia contractuala de executie, vacante, guard : - studii medii/generale; - vechime in munca – nu este necesar. Calendarul de desfasurare a concursului: - 29 aprilie 2021, ora 16:00: termenul limita de depunere a dosarelor; - 13 mai 2021, ora 10:00: proba scrisa; - 14 mai 2021, ora 10:00: proba interviu. Dosarele de inscriere se depun la sediul Primariei comunei Lapusnicu Mare in termen de 10 zile de la publicarea anuntului in MO partea a III-a, respectiv 29.04.2021, ora 16:00. Toate listele privind rezultatele probelor sau privind rezultatele contestatiilor se afiseaza la sediul Comunei Lapusnicu Mare

Fisiere: